Περίληψη

Περίληψη

Το έργο Agri.AWARE στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης αγροτικού στόλου που θα λειτουργεί μέσω μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές. Τα κεντρικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου προϊόντος περιλαμβάνουν: (α) μια φωνητική αλληλεπίδραση με τον χρήστη (voice driven), (β) μια αυτόματη αναγνώριση της κατάστασης των γεωργικών οχημάτων ή/και μηχανών (συνείδηση ​​περιβάλλοντος) και (γ) μια πραγματική -χρόνια υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Το νέο προϊόν θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω δυνατοτήτων, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του τελικού χρήστη.

Σημαντική διαφοροποίηση του νέου προϊόντος από τον ανταγωνισμό είναι το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ετερογενείς στόλους (διαφορετικοί τύποι αγροτικών οχημάτων/μηχανημάτων, διαφορετικές εταιρείες κατασκευής), ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων λύσεων διαχείρισης στόλου που ισχύουν αποκλειστικά για ομοιογενείς στόλους ως προς τον τύπο και εμπορικά σήματα των οχημάτων/μηχανημάτων του σχετικού γεωργικού στόλου. Ταυτόχρονα, η χρήση φωνητικών εντολών απαλλάσσει τους χειριστές από περαιτέρω χειροκίνητη αλληλεπίδραση με το σύστημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή είτε παρέχοντας είτε συλλέγοντας πληροφορίες με τη φωνή τους, επιπλέον τη δυνατότητα αναγνώρισης της κατάστασης του εξοπλισμού και της λήψης αποφάσεων Η λειτουργία υποστήριξης στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://agriaware.gr/

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Διάρκεια

36 μήνες |  Μαι 2020 – Απρ 2023

Προϋπολογισμός

198.595 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

598.845 €

AGROTRACE: Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
FIELDS: Αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων για την βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: Ευρωπαϊκή Ατζέντα και Στρατηγική Δεξιοτήτων