Περίληψη

Περίληψη

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και της ικανοποίησης των προσδοκιών των καταναλωτών για ασφαλή φρέσκα τρόφιμα, οι διάφοροι τομείς της βιομηχανίας σχεδιάζουν ξεχωριστές -συχνά παράλληλες- διαδρομές για να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ιχνηλασιμότητας και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές ασφάλειας των τροφίμων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων. Το σύστημα που προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη τόσο της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας εντός των επιχειρήσεων, όσο και της συνολικής (εξωτερικής) ιχνηλασιμότητας των προϊόντων νωπών φρούτων και λαχανικών σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει διαδικασίες συσκευασίας για τη σύνδεση της ταυτότητας των παρτίδων νωπών φρούτων και λαχανικών με τις παρτίδες που λαμβάνουν τη μορφή συσκευασιών, κιβωτίων και παλετών. Αντίστοιχα, η εξωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών εταίρων σχετικά με την ταυτότητα των προϊόντων, καθώς και τη μεταφορά τους.

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.agro-trace.eu/

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Διάρκεια

36 μήνες  |  Σεπ 2019 – Αυγ 2022

Προϋπολογισμός

34.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

825.278 €

BIOCIRCULAR: Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας
AGRI.AWARE: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού Στόλου που θα Λειτουργεί μέσω Εφαρμογής Κινητού