Περίληψη

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας και μεταποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής, ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Άμεσος στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της μονάδας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. Όλα τα ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://biocircular.gr

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Διάρκεια

36 μήνες  |  Σεπ 2018 – Αυγ 2021

Προϋπολογισμός

49,500 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

994,615 €

V-AGRIFLEET: Φωνητικό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου για Αγροτικές Επιχειρήσεις
AGROTRACE: Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών