Περίληψη

Περίληψη

Το έργο FIELDS έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και ευκαιριών της σύγχρονης γεωργίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, της ανάγκης για παραγωγή περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και διαδικασιών, την αξιοποίηση των παρα-προϊόντων της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, την αυξημένη πολυπλοκότητα της αλυσίδας, αλλά και την αυξημένη διαθεσιμότητα της πληροφορίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η προσέγγιση του έργου FIELDS επιτρέπει την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργία της Ε.Ε. Αντιμετωπίζει και αντιδρά με επιτυχία σε αυτές τις δυνάμεις μέσω της πρότασης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και δεξιοτήτων. Καθώς τα θέματα γεωργίας διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα, η στρατηγική της Ε.Ε. οφείλει να προσαρμοστεί ώστε να εστιάσει στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και το προφίλ κάθε περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τα ποιοτικά πρότυπα της Ε.Ε. (ESCO, EQAVET, ECVET). Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να εγκαθιδρυθεί μια Συμμαχία Ικανοτήτων (Agriculture Sector Skill Alliance) με σκοπό να αξιοποιήσει τα κανονιστικά πλαίσια και τις ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.erasmus-fields.eu/home/

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

European Commission  |  Erasmus+  |  KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Διάρκεια

48 μήνες  |  Ιαν 2020 – Δεκ 2023

Προϋπολογισμός

88.437 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.996.600 €

AGRI.AWARE: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού Στόλου που θα Λειτουργεί μέσω Εφαρμογής Κινητού
PALAEMON: Ένα Ολιστικό Οικοσύστημα Εκκένωσης και Διάσωσης Επιβατηγού Πλοίου