Περίληψη

Περίληψη

Το έργο KYKLOS 4.0 έχει ως στόχο να αναδείξει τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν νέες τεχνολογίες όπως Cyber-Physical Systems (CPS), Product Lifecycle Management (PLM), Life Cycle Assessment (LCA), Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), σε βιομηχανικό επίπεδο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Το έργο αφορά μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές, με σκοπό να επιδείξει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου οικοσυστήματος KYKLOS 4.0. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει την αξία του οικοσυστήματος KYKLOS 4.0 σχετικά με βελτιώσεις στην απόδοση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων, μέσω της αξιοποίησης της επαναχρησιμοποίησης και επαν-εισαγωγής υλικών στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων (δευτερογενής χρήση υλικού, επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και μερών). Το έργο KYKLOS 4.0 διασφαλίζει την επεκτασιμότητα της αξιοποίησης «κυκλικών» τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσω της άμεσης εμπλοκής περισσοτέρων από 100 κρίσιμων βιομηχανικών παικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας εμπειρίες και διεπιστημονικές λύσεις προμηθευτών τεχνολογίας στον τομέα της «κυκλικής» παραγωγής, το έργο στοχεύει σε σημαντικές και μετρήσιμες μειώσεις του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του βιομηχανικού τομέα μέσω της μείωσης στη χρήση ορυκτών πόρων και πρώτων υλών.

Περισσότερες πληροφορίες στο : https://kyklos40project.eu/

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

European Commission | H2020-DT-2018-2020 | Innovation Actions (IA)

Διάρκεια

48 μήνες  |  Ιαν 2020 – Δεκ 2023

Προϋπολογισμός

364.375 €

Συνολικός προϋπολογισμός

19.227.110 €

PALAEMON: Ένα Ολιστικό Οικοσύστημα Εκκένωσης και Διάσωσης Επιβατηγού Πλοίου
TREEADS: Ένα Ολιστικό Οικοσύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών για Πρόληψη, Ανίχνευση και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Καταστροφών