Περίληψη

Περίληψη

Το έργο PALAEMON στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος εκκένωσης πλοίων, επανεξετάζοντας ριζικά τον τρόπο σχεδίασης των Mass Evacuation Vessels (MEVs). Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα έξυπνο οικοσύστημα που παρέχει πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου δεδομένων για το σχεδιασμό στρατηγικών και τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού διαδικασιών εκκένωσης πλοίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν πλημμυρίσει. Το οικοσύστημα του PALAEMON ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες για ανίχνευση, παρακολούθηση ανθρώπων, καταμέτρηση και υπηρεσίες εντοπισμού, καθώς και παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά την ώρα του ατυχήματος. Τα παραπάνω ενσωματώνονται σε ένα ανεξάρτητο, έξυπνο σύστημα αντίληψης και καθοδήγησης για τη διατήρηση μιας ενεργής οδού εκκένωσης για μαζικά πλήθη, καθιστώντας την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία της περισσότερο αποτελεσματική. Η συνεχής παρακολούθηση και ο μόνιμος έλεγχος ενισχύουν την ικανότητα ανίχνευσης, πρόληψης και μετριασμού οποιουδήποτε ζητήματος και πιθανής ζημίας που προκύπτει από φυσικές ή/και ανθρωπογενείς καταστροφές και ατυχήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο : http://www.palaemonproject.eu

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

European Commission | H2020-MG-2018-2019-2020 | Research and Innovation Actions (RIA)

Διάρκεια

36 μήνες  |  Ιουν 2019 – Mαι 2022

Προϋπολογισμός

358.125 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

8.943.776 €

FIELDS: Αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων για την βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: Ευρωπαϊκή Ατζέντα και Στρατηγική Δεξιοτήτων
KYKLOS 4.0: Ένα προηγμένο κυκλικό και ευέλικτο οικοσύστημα παραγωγής που βασίζεται σε ταχεία επαναδιαμορφώσιμη διαδικασία παραγωγής και εξατομικευμένες προτιμήσεις των καταναλωτών