Περίληψη

Το έργο V-AgriFleet αφορά στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης αγροτικού στόλου, το οποίο λειτουργεί μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Τα κεντρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της εφαρμογής περιλαμβάνουν τη διάδραση χειριστή-εφαρμογής μέσω της φωνής του χρήστη (φωνητικές εντολές). Το προϊόν διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό λόγω του ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ετερογενείς στόλους (διαφορετικούς τύπους αγροτικών οχημάτων ή/και μηχανημάτων, διαφορετικές εταιρείες κατασκευής κλπ.). Το νέο προϊόν ξεπερνά τα μειονεκτήματα υφιστάμενων λύσεων για διαχείριση στόλων, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ομοιογενείς στόλους. Ταυτόχρονα, η χρήση φωνητικών εντολών απαλλάσσει τους χειριστές από περαιτέρω χειροκίνητη αλληλεπίδραση με το σύστημα, επιτρέποντάς τους να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή δίνοντας ή συλλέγοντας πληροφορίες με τη φωνή τους.

v-agrifleet: Voice-driven fleet management system for agricultural operations
Χρηματοδότηση

European Commission | FP7-FRACTALS

Διάρκεια

36 μήνες  |  Ιουν 2015 – Μαρ 2016

Προϋπολογισμός

114.560€