Τομείς
Δράσης

Η Engineers for Business προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών της σε τρεις βασικούς τομείς δράσης: Πρωτογενής Παραγωγή, Logistics, Περιβάλλον. Για τη δημιουργία και την παροχή των τεχνολογικών προϊόντων και των υπηρεσιών της, η EfB ερευνά, σχεδιάζει και δημιουργεί, μέσα από την εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία, υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση βιωσιμότητας.

Πρωτογενής Παραγωγή

Στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, η EfB αναπτύσσει καινοτόμες προτάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και υποστηρικτικών δράσεων που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη βελτιστοποιημένη λειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων, την υπολογιστική ανάλυση, την ποιοτική παραγωγή του αποτελέσματος, αλλά και τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων που συμβάλλουν τόσο στη βέλτιστη διαχείριση, όσο και στην πρόληψη κινδύνων ή αντίθετων του επιθυμητού αποτελεσμάτων. Από τα πρώτα διερευνητικά βήματα διαχείρισης γεωργικών καλλιεργειών, η EfB διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία, όσο και την εξειδικευμένη εμπειρία, για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να διασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ, Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Γεωργίας

Management – Οργάνωση & Διοίκηση

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Υποστηρικτές Δράσεις

Project Support – Υποστήριξη Προγραμμάτων

Υποβολή και Υλοποίηση Ερευνητικών Έργων

Logistics

Στον τομέα των Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η EfB αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και ολοκληρωμένα συστήματα για τη βέλτιστη διαχείριση και οργάνωση των διαδικασιών μεταφοράς και αποθήκευσης. Κύριο στόχο των παρεχόμενων εφαρμογών και υπηρεσιών αποτελεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και η βέλτιστη οργάνωση και αποπεράτωση ερευνητικών προτάσεων και ολοκληρωμένων έργων. Μέσα από την αυτοματοποίηση, την υπερσύνδεση, αλλά και τη προσομοίωση σεναρίων, δημιουργούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Τεχνολογίας και Πληροφορίας που μπορούν να επιταχύνουν, να διασφαλίσουν και να αποπερατώσουν τις επιθυμητές εργασίες, με γνώμονες την επαυξημένη απόδοση, την ευκολία και την ποιότητα.

Ανάπτυξη Προϊόντων

IoT Εφαρμογές, Logistics 4.0

Management – Οργάνωση & Διοίκηση

Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνολογίας, Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Project Support – Υποστήριξη Προγραμμάτων

Καινοτόμα Επιχειρηματικά Σχέδια, Σύσταση Spin-Off

Περιβάλλον

Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η EfB αναπτύσσει συστήματα περιβαλλοντικής μηχανικής και πληροφορικής, καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης βιωσιμότητας. Από τον τομέα της ανάλυσης βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέχρι και την παρακολούθηση και ανάλυση της κλιματικής ταυτότητας οικοσυστημάτων, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα που επιτρέπουν τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Περιβαλλοντική Αποτίμηση, Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Management – Οργάνωση & Διοίκηση

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιωσιμότητας, Υποστήριξη Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Project Support – Υποστήριξη Προγραμμάτων

Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Πληροφορική

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας; Είμαστε στις υπηρεσίες σας! Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Διεύθυνση

Δοϊράνης 17, 54639, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2310 222 072

Email

Info@efb.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

Μας βοηθά να αποφύγουμε ανεπιθύμητα μηνήματα.