Περίληψη

Περίληψη

Το TREEADS, ένα έργο μεγάλης κλίμακας για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, συγκεντρώνει μια κοινοπραξία 46 εταίρων από 13 ευρωπαϊκές χώρες και την Ταϊβάν, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Το TREEADS θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της βελτιωμένης βιώσιμης διαχείρισης πυρκαγιών και δασών υπό μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, βασιζόμενος σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας υψηλής TRL και πιο πρόσφατες καινοτομίες σε τομείς που καλύπτουν και τα τρία στάδια διαχείρισης πυρκαγιών – δηλαδή πρόληψη και ετοιμότητα πυρκαγιάς, ανίχνευση και την απόκριση, την αποκατάσταση και την προσαρμογή – και την ένωσή τους κάτω από την ομπρέλα ενός ολιστικού οικοσυστήματος μίας πλατφόρμας διαχείρισης πυρκαγιάς. Το έργο TREEADS, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EU Horizon 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας σειράς μεγάλων προκλήσεων που θέτουν οι πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών τεχνολογικών και υποδομών περιορισμών, αλλά και σοβαρών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών.

Το οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών TREEADS θα περιλαμβάνει διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα που καλύπτουν όλα τα διαχρονικά διασυνδεδεμένα στάδια των πυρκαγιών (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά). Συνολικά, πάνω από 26 διαφορετικές τεχνολογίες θα βελτιστοποιηθούν, θα αναπτυχθούν και θα επικυρωθούν κατά την εφαρμογή του TREEADS με τα αναμενόμενα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελαχιστοποίηση των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από ακραίες πυρκαγιές και την ενίσχυση της εμπειρίας για τους τελικούς χρήστες σε ένα πλούσιο σύνολο ρεαλιστικών σεναρίων μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου. Τα εργαλεία και οι λύσεις TREEADS θα επιδειχθούν και θα επικυρωθούν υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε οκτώ πολύπλοκες πιλοτικές εφαρμογές σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και την Ταϊβάν. Μεταξύ αυτών είναι η Αυστρία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Γερμανία. χώρες που έχουν υποστεί τις απώλειες που προκλήθηκαν από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://treeads-project.eu/

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

European Commission | H2020-LC-GD-2020 | Research and Innovation Program (RIP)

Διάρκεια

42 μήνες  |  Δεκ 2021 – Μαι 2025

Προϋπολογισμός

446.875 €

Συνολικός προϋπολογισμός

22.575.535 €

KYKLOS 4.0: Ένα προηγμένο κυκλικό και ευέλικτο οικοσύστημα παραγωγής που βασίζεται σε ταχεία επαναδιαμορφώσιμη διαδικασία παραγωγής και εξατομικευμένες προτιμήσεις των καταναλωτών