Περίληψη

Περίληψη

Η V-AgriFleet αναπτύσσει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης γεωργικού στόλου που θα λειτουργεί μέσω μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές. Τα κεντρικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν φωνητική αλληλεπίδραση με τον χρήστη (voice driven). Το προϊόν διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό λόγω του ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ετερογενείς στόλους (διαφορετικοί τύποι αγροτικών οχημάτων/μηχανημάτων, διαφορετικές εταιρείες κατασκευής), ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων λύσεων διαχείρισης στόλου που ισχύουν αποκλειστικά για ομοιογενείς στόλους ως προς τον τύπο και εμπορικά σήματα των οχημάτων/μηχανημάτων του σχετικού γεωργικού στόλου. Ταυτόχρονα, η χρήση φωνητικών εντολών απαλλάσσει τους χειριστές από περαιτέρω χειροκίνητη αλληλεπίδραση με το σύστημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή είτε παρέχοντας είτε συλλέγοντας πληροφορίες με τη φωνή τους.

Κοινοποιήστε στην πλατφόρμα σας!

Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή | FP7-FRACTALS

Διάρκεια

36 μήνες  |  Ιουν 2015 – Μαρ 2016

Συνολικός Προϋπολογισμός

114.560 €

Συμμετοχή της EFB στην DRYADS
BIOCIRCULAR: Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας